Tietosuojaseloste Tmi Krista Kohonen

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Krista Kohonen

Kotipaikkakunta: Kouvola

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Krista Kohonen

040 509 7337

kristakatariina@outlook.com

REKISTERIN NIMI

Tmi Krista Kohosen asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ostanut Tmi Krista Kohosen palveluita tai tilannut tuotteita Tmi Krista Kohosen kautta tai ja/tai ollut mukana jossakin Tmi Krista Kohosen järjestämässä tapahtumassa. Tmi Krista Kohosen on palveluiden toteuttamisen ja/tai tuotteiden myymisen, laskutuksen sekä muiden oleellisten toimenpiteiden vuoksi tiedettävä asiakkaan henkilötietoja sekä mahdollisesti elämäntilannetta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Tmi Krista Kohosen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden ostojen arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja käytetään palveluiden tuottamista varten, jotta asiakas on yksilöllisesti huomioituna.

Tmi Krista Kohonen saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan yhteistyöstä johtuen ja asiakkaan suostumuksella siirtää myös yhteistyökumppanin tietoon.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilökohtaisia tietoja asiakkaan elämää koskien

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tmi Krista Kohosen käytössä. Tuolloin asiakkaan tiedot ovat molempien osapuolien saatavilla. Tmi Krista Kohosen asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Tmi Krista Kohosen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ja mahdollisimman pian, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.  Tuotteiden tilauksessa henkilötietoja säilytetään kaksi kk viimeisestä tilauksesta tilauksen mahdollisen uusiutumisen vuoksi. Valmennussuhteita koskien tietoja säilytetään kolme kuukautta, jotta laskutus on suoritettu sekä mahdollisen takaisinpaluun vuoksi, jotta emme joudu aloittamaan täysin alusta.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri on suojattuna salasanan takana tietokoneella, puhelimessa sekä lukittuna Tmi Krista Kohosen kotikaapissa.